Propozice

Oficiální propozice jsou uvedeny v anglickém jazyce, který je jednacím jazykem INAS MS 2017. Česká verze není doslovným překladem oficiálních propozic a má pouze informativní charakter. 

1. Datum

21. - 29. října 2017, včetně dnů pro příjezd a odjezd. 

2. Místo

Česká republika, Hradec Králové, Sportovní hala Třebeš - SHT, GPS: 50°11'25"N 15°50'19"E.

3. Soutěže

Vypsané soutěže budou upřesněny podle počtu přihlášenách hráčů a hráček a podléhají schválení INAS.

 • Dvouhra muži
 • Dvouhra ženy
 • Čtyřhra muži
 • Čtyřhra ženy
 • Smíšené čtyřhry
 • Týmy muži
 • Týmy ženy

Všechny soutěže jsou vypsány pro 3 kategorie podle typu postižení:

 • A - hráči s intelektovým znevýhodněním
 • B - hráči s Downovým syndromem
 • C - hráči s autismem

Všechny soutěže jsou vypsány pro 2 věkové kategorie: 

 • Junioři - hráči ve věku do 23 let (dle věku ke dni 31. 12. 2017)
 • Open - hráči bez rozdílu věku 

4. Harmonogram

 • Příjezd a trénink: 21. - 22. října
 • Porada trenérů, vedoucích týmů a rozhodčích: 22. října
 • Akreditace: 22. října
 • Slavnostní zahájení: 22. října, 17:00
 • Soutěžní dny: 23. - 27. října
 • Slavnostní zakončení: 27. října, 16:30
 • Extra den - výlet do Prahy: 28. října
 • Odjezd: 28. - 29. října

5. Pravidla

Turnaj bude řízen v souladu s pravidly stolního tenisu platnými pro soutěže pořádané INAS.

6. Vybavení

Bude použito sportovní vybavení odpovídající požadavkům u soutěží pořádaných INAS.

 • Stoly: 12 JOOLA modré
 • Síťky: JOOLA
 • Míčky: JOOLA FLASH

7. Právo startu

Soutěže se mohou zúčastnit hráči, kteří jsou oprávněni reprezentovat jejich národní asociaci v souladu s podmínkami INAS.

Všichni hráči musí být uvedeni v INAS master listu nejpozději ke dni finálního přihlášení. 

8. Organizátor

 • Název: Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s.
 • Poštovní adresa: Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové 3, Česká republika
 • Předseda organizačního výboru: Pavel Svoboda, svoboda.csmps@volny.cz, +420 602 153 695
 • Ředitelka turnaje: Lucie Francová, lucie.francova.1@gmail.com, +420 602 153 695
 • Člen organizačního výboru: Pavel Zahálka, pavel.zahalka@gmail.com, +420 602 583 170

9. Akreditace

Akreditační karta bude vydána každému hráči po prokázání oprávnění k účasti na turnaji a ověření zástupcem INAS.

10. Kvóty pro účast

Nejsou stanoveny. Každá země může přihlásit libovolný počet účastníků.

11. Přihlašování

Přihlašovací proces je dvoustupňový: 

 1. Přihlášky podle počtu účastníků: do 30. června 2017
 2. Přihlášky podle jmen účastníků: do 30. září 2017

Stanovené termíny jsou závazné a jejich nedodržení může vést k neúčasti na turnaji.

12. Hrací systém

 • Dvouhry: první fáze bude odehrána ve skupinách 3-5 hráčů (se snahou o vytvoření skupin po 4 hráčích) systémem "každý s každým". Z každé skupiny postupují 2 nejlepší hráči do vyřazovací části. Pokud bude v soutěži 5 a méně hráčů, budou výsledky ze skupiny určující pro konečné pořadí (nehraje se vyřazovací část). 
 • Čtyřhry a týmové soutěže: bude upřesněno.

Obecně: počet skupin bude upřesněn technickým delegátem INAS po dohodě s rozhodčími a organizačním výborem.

Všechny zápasy se hrají  na 3 vítězné sety.

Medaile budou uděleny za 1. místo (zlato), 2. místo (stříbro) a 3. místo (bronz).

13. Nasazení

Nasazení hráčů bude provedeno podle INAS žebříčku platného ke dni losování.

14. Technická porada a losování

V neděli 22. října (místo a čas budou upřesněny).

15. Osoby na lavičce

 • Dvouhry: 1 kouč.
 • Týmy: 1 kouč a 4 hráči nominovaní k utkání.
 • Žádné jiné osoby nemají povolen vstup k lavičkám u stolu určeným pro kouče a hráče s výjimkou osob zajišťujících zdravotní službu.

16. Účastnické poplatky 

Účastnický poplatek za 1 osobu:

 • 95 Euro za den
 • 55 Euro INAS poplatek za INAS MS
 • 10 Euro příplatek za jednolůžkový pokoj

Všechny platby musí být zaplaceny v Euro podle níže uvedené specifikace:

Standardní balíčky:

 • Balíček 1, 21. - 28. října: € 720
 • Balíček 2, 22. - 28. října: € 625
 • Balíček 3, 21. - 29. října: € 815 (bez volitelného výletu do Prahy)
 • Balíček 4, 22. - 29. října: € 720 (bez volitelného výletu do Prahy)

Poznámka: Cena za volitelný výlet do Prahy není zahrnuta do výše uvedených cen a bude upřesněna.

Termíny pro platby:

 • 20 % celkové ceny (záloha) za tým do 30. června 2017.
 • 80 % celkové ceny (doplatek) za tým do 30. září 2017. 

Údaje pro platbu:

 • Číslo účtu: 2358409504/0600
 • IBAN: CZ06 0600 0000 0023 5840 9504
 • Swift Code: AGBACZPP
 • Poznámka pro příjemce: TT INAS 2017
 • Název banky: MONETA Money Bank, a. s.
 • Adresa banky: Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, Česká republika
 • Nazev příjemce: Český svaz mentálně postižených sportovců, z.s.
 • Adresa příjemce: Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Czech Republic

Všechny bankovní poplatky musí být součástí platby!

17. Ubytování

 • Název: Hotel Černigov
 • Adresa: Riegrovo náměstí 1494, Hradec Králové, 500 02, Česká republika
 • Tel.: +420 495 814 111, +420 495 814 266
 • Fax: +420 495 521 998
 • E-mail: info@hotelcernigovhradeckralove.com
 • Webová stránka: www.hotelcernigovhradeckralove.com

18. Doprava

Doprava mezi Prahou a Hradcem Králové při příjezdu a odjezdu bude zajištěna, stejně tak doprava mezi oficiálním turnajovým hotelem a místem konání soutěží.

Pro individuální dopravu vlakem nebo autobusem je hotel Černigov vhodně umístěn pouze 200 m od hlavního vlakového nádraží a 500 m od hlavního autobusového terminálu.

19. Povinnosti účastniků

Všichni přihlášení hráči musí soutěžit proti všem ostatním hráčům a svým přihlášením do soutěže souhlasí s antidopingovou politikou, politikou antiharašmentu a klasifikačními procedurami  v průběhu turnaje.

Povinností každé národní asociace, každého hráče a každého člena týmů je zajistit odpovídající zdravotní, cestovní a jiné vhodné pojištění týkající se účasti na turnaji.

20. Podmínky pro prezentaci prostřednictvím médií   

Účastníci poskytují všechna práva nebo práva spravovaná jejich zástupci nebo sponzory ve všech záležitostech souvisejících se všemi obvyklými formami prezentace v rámci turnaje (TV, video, foto, tištěná média, sociální média, apod.).  

Všichni účastníci musí na vyžádání neprodleně poskytnout součinnost organizátorům a zástupcům INAS ve vztahu k propagaci turnaje.

21. Storno podmínky

 • Storno v době mezi 1. a 2. přihláškou: zaplacený poplatek není vrácen.
 • Storno v době po 2. přihlášce: o vrácení poplatku nebo jeho části rozhodne organizační výbor po poradě s technickým delegátem INAS.

Uvedené platí pro případ, že důvody pro storno účasti nebyl přihlášený účastník schopen ovlivnit - např. v případě neplánované hospitalizace v nemocnici.

22. Víza

Organizátoři poskytnou na vyžádání podklady potřebné pro podání žádosti o víza.

23. Další informace:

 • Průměrná nejvyšší teplota: 15º Celsia
 • Průměrná nejnižší teplota: : 8º Celsia

24. Doplňkový program

Organizátoři zajistí půldenní výlet po zajímavých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Tento výlet je součástí účastnického poplatku.

Organizátoři nabízí pro zájemce volitelný jednodenní výlet do Prahy. Ten se uskuteční po ukončení turnaje v sobotu 28. října a nabídne možnost shlédnout nejzajímavější místa hlavního města České republiky. Výlet do Prahy není součástí účastnického poplatku, jeho cena bude upřesněna.


Pavel Svoboda - předseda organizačního výboru

Lucie Francová - ředitelka turnaje

Na viděnou v Hradci Králové!

INAS MS 2017 podporují